Gnothaichean san t-Seòmar an-diugh #gaidhlig #sp4


Tòisichidh gnothaichean san t-Seòmar Diciadain aig 2.30, a’ gabhail a-steach:

Jenny Marra BPA

 

 Gheibhear barrachd fiosrachaidh anns an Iris Ghnothaichean.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk