Ceann-suidhe Pàrlamaid Vorarlberg a’ tadhal air a’ Phàrlamaid #gaidhlig #gaelic #vorarlberg


Elaine Nic a' Ghobhainn BPA (clì) agus an Dr Bernadette Mennel (deas)

An-dè (17/5/12), choinnich an Leas-oifigear Riaghlaidh, Elaine Nic a’ Ghobhainn BPA, le Ceann-suidhe Pàrlamaid Vorarlberg san Ostair, Dr Bernadette Mennel ann am Pàrlamaid na h-Alba. B’ e seo a’ chiad turas aig neach-pàrlamaideach sam bith à Stàit Vorarlberg gu Pàrlamaid na h-Alba.

Alasdair

Gaidhlig@scottish.parliament.uk

Alasdair

Gaidhlig@scottish.parliament.uk