Pàipearan rannsachaidh aig Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #gaelic


Bidh Ionad Fiosrachaidh Pàrlamaid na h-Alba (Scottish Parliament Information Centre – SPICe) a’ foillseachadh pàipearan ullachaidh air na cuspairean a bhios a-nochdadh air beulaibh na Pàrlamaid.

Seo cuid de na pàipearan a chaidh fhoillseachadh bho chionn goirid:

SB 12-30 The Scottish Criminal Justice System: The Prison Service

SB 12-31 The Local Government Finance (Unoccupied Properties Etc.) (Scotland) Bill

SB 12-32 Social Care (Self-Directed Support) (Scotland) Bill

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk