Gnothaichean sa Phàrlamaid an-diugh #gaidhlig #gaelic


Tòisichidh gnothaichean an t-Seòmar Diciadain aig 2.30f, a’ gabhail a-steach:

  • Àm-cnuasachaidh air a stiùireadh le Allan Forsyth, Cathraiche, Comhairle Baha’I na h-Alba
  • Aithris Mhinistreil: Maoineachadh Structarail san Roinn Eòrpa às dèidh 2014
  • Deasbad Comataidh an Ionmhais air Seasmhachd Ionmhasail

    Seòmar na Pàrlamaid

 

 

Barrachd fiosrachaidh

Alasdair