Turas gu Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #gaelic #foghlam


Tha goireas air-loidhne ùr do sgoiltean mu bhith a’ tadhal air a’ Phàrlamaid ri fhaighinn air ar làrach-lìn.

’S e seo “Turas gu Pàrlamaid na h-Alba”.

Seallaidh seo do sgoilearan dè seòrsa rud a chithear ann an togalach na Pàrlamaid agus dè bhios a’ tachairt na bhroinn.

Tha seo gu tur dà chànanach agus faodar a chleachdadh sa Ghàidhlig no sa Bheurla.

Alasdair