Blog Seanadh na Cuimrigh #gaidhlig #cymru #CynulliadCymru #AssemblyWales


Dh’aithris sinn bho chionn goirid air mar a tha Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh agus Seanadh Èireann a Tuath a’ cleachdadh nam meadhanan-sòisealta.

Tha mi dìreach air faighinn a-mach gu bheil blog aig Seanadh na Cuimrigh mun obair aca – a’ coimhead gu h-àraid air obair foghlaim is coimhearsnachd.

Blog Seanadh na Cuimrigh

Tha am blog ri fhaighinn an dà chuid sa Chuimris agus sa Bheurla.

Alasdair