Sgoilearan a’ beachdachadh air cùisean Eòrpach #gaidhlig #gaelic


Tha sgoilearan à air feadh na h-Alba a’ deasbad air gnothaichean a tha a’ toirt buaidh orra agus air na coimhearsnachdan aca mar phart den Fhòram EurVoice a tha a’ gabhail pàirt ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh.

Bidh Christina NicShealbhaich BPA a’ gabhail Pàirt ann an seisean “Àm nan Ceist” mar phàirt den tachartas.

Is e tachartas ruigsinneachd (outreach) aig Pàrlamaid Òigridh na h-Eòrpa a tha seo.

Airson barrachd fios, faic am fios naidheachd againn.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk