Gnothaichean san t-Seòmar an-diugh #gaidhlig #gaelic


Tòisichidh gnothaichean san t-Seòmar an-diugh at 9.15m, a’ gabhail a-steach:

    • Deasbad aig Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba air Ionadalachd (Localism)
    • Ceistean don Phrìomh Mhinistear
    • Deasbad air Molaidhean air Riaghaltas na h-Alba air Coimisean nan Eucoireach Boireann.
    • Gnothaichean Bhall air a stiùireadh le Ridseard Baker air Iomairt UCAN airson lannsaireachd le taic robotan.

Alasdair