Gnothaichean san t-Seòmar an-diugh #gaidhlig #gaelic


Tòisichidh gnothaichean san t-Seòmar Diciadain aig 2f. Bidh gnothaichean an latha a’ gabhail a-steach na leanas:

  • Deasbad Riaghaltas na h-Alba air Project TransmiT
  • Gluasad Ceud Reachdais air Bile na h-Alba
  • Deasbad Bhall air tiomnadh cumhachd air Oighreachd a’ Chrùin

Faigh a-mach barrachd mu ghnothaichean an latha san Iris Ghnothaichean

Alasdair