A’ Phàrlamaid na fosadh #gaelic #gaidhlig


Bidh Pàrlamaid na h-Alba na fosadh (in recess) bho 31 Màrt gu 15 Giblean.

Ach bidh togalach na Pàrlamaid fosgailte do luchd-tadhail Diluain-Disathairne co-dhiù agus mar as àbhaist tha e an-asgaidh tighinn a-steach.

Bidh tursan-tròraichte an-asgaidh a’ ruith gach latha rè an fhosaidh cuideachd.

Turas-treòraichte

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk