Gnothaichean san t-Seòmar Diardaoin #gaidhlig #gaelic


Tòisichidh gnothaichean san t-Seòmar Diardaoin aig 9.15m. Bidh gnothaichean an latha a’ gabhail a-steach:

    • Deasbad Pàrtaidh Uaine na h-Alba air Rothaireachd Shàbhailte ann an Alba Fhallain agus Companaidhean Cumhachd Ionadail
    • Ceistean don Phrìomh Ministear
    • A’ cur an dreachd Àrd-neach-sgrùdaidh na h-Alba

Barrachd fiosrachaidh san Iris Ghnothaichean

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk