Gnothaichean san t-Seòmar an-diugh


Gnothaichean san t-Seòmar Diciadain

Tòisichidh gnothaichean san t-Seòmar aig 2f Diciadain, a’ gabhail a-steach:

    • Aithris Mhinistreil air Ath-leasachadh Dealbhaidh: na h-Ath Cheumannan.
    • Deasbad Ìre 1 air Bile Àrainnean Àiteachais (Alba).
    • Deasbad Riaghaltas na h-Alba air Buidseat Riaghaltas na RA.
    • Gnothaichean Bhall air Fòirneart ann an Siria.

Barrachd fiosrachaidh san Iris Ghnothaichean

Pàrlamaid na h-Alba

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk