Cathraiche CPA a’ tadhal air a’ Phàrlamaid a-màireach #gaidhlig #gaelic


Tadhlaidh Sir Ailean Haselhurst BP, Ceannard Buidheann Phàrlamaideach a’ Cho-fhlaitheis (CPA) air Pàrlamaid na h-Alba Diardaoin 27 Màrt.

Mar phàirt den turas aige, coinnichidh e ris an Oifigear Riaghlaidh, Tricia Marwick BPA, coinnichidh e ri buill aig Meur Albannach an CPA agus bidh e an làthair aig Ceistean don Phrìomh Mhinistear.

CPA: Meur na h-Alba

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk