Colin MacIntyre beò sa Phàrlamaid a-raoir #gaidhlig #gaelic


Chluich Cailean Mac an t-Saoir às a’ chòmhlan Mull Historial Society ann am Pàrlamaid na h-Alba an-dè mar phàirt de thachartasan gus latha a’ cho-fhlaitheis a’ chomharrachadh.

Cailean Mac an t-Saoir ann am Pàrlamaid na h-Alba

Cailean Mac an t-Saoir ann am Pàrlamaid na h-Alba

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk