Creche Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #gaelic


A bheil thu ag iarraidh tighinn gu Pàrlamaid na h-Alba airson coinneachadh ri BPA, gus coinneamh fhaicinn, gus turas a chur air dòigh no airson adhbhar eile? A bheil feum agad air cùram cloinne nuair a tha thu ann?

Tha creche poblach an-asgaidh aig Pàrlamaid na h-Alba.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh Bileag creche Pàrlamaid na h-Alba againn sa Ghàidhlig.

Bileag Creche na Pàrlamaid

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk