Latha Eadar-nàiseanta nam Bàn ann an Taigh an Ròid an-diugh #gaidhlig #gaelic


Thig boireannaich à air feadh na h-Alba a-màireach gu Pàrlamaid na h-Alba  airson bruidhinn air cho cudromach sa tha foghlam is ionnsachadh fad-bheatha.

Thathar a’ cumail an tachartais seo gus Latha Eadar-Nàiseanta nam Ban a chomharrachadh, a tha ag amas air a’ bhuaidh a th’ air boireannach air poileasaidh a leudachadh.

Am measg an luchd-labhairt, bidh Johann Lamont BPA agus Ruth Davidson BPA.

 

Dealbhan de cho-labhairt ann an Seòmar na Pàrlamaid 2011

 

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk