Gnothaichean san t-seòmar an t-seachdain seo #gaidhlig #gaelic


Diciadain 07 Màrt 2012

2.30 f Àm Cnuasachaidh – Sìle NicAoidh, Cathraiche Fòram Taice Roinn a’ Mhonaidh

Air a leantainn le Deasbad Comataidh Slàinte is Spòrs: Riaghladh Cùraim Seann Dhaoine

Air a leanntainn le Deasbad Comataidh nan Athchuingean Poblach: PE1408 – Pernicious Anaemia agus Dìth Bhiotamain B12 (Tuigsinn agus leighis)

5.00 f Àm Co-dhùnaidh

Air a leanntainn le Gnothaichean Bhall – S4M-01982 Humza Yousaf: Sàbhail Sgoil Gadburn

Bhiotaman B12

Airson làn fhiosrachadh mu ghnothaichean an latha, faic an Iris Gnothaichean.

Diardaoin 8 Màrt 2012

9.15 m Gluasadan Biùro na Pàrlamaid

Air a leanntainn le Gnothaichean Pàrtaidh Làbarach na h-Alba: Curraicealam  an t-Sar Mhathais (airson teacs a’ gluasaid, faic S4M-02242 ann an Earrann F)

Air a leanntainn le Gnothaichean Pàrtaidh Làbarach na h-Alba: Comhairle Baile Obar Dheathain (airson teacs a’ gluasaid S4M-02246 ann an Earrann F)

11.40 m Àm nan Ceistean Coitcheann (airson teacs nan Ceistean Coitcheann faic Earrann D den Iris Ghnothaichean airson Diardaoin 1 Mart 2012)

12.00 f Ceistean don Phrìomh Mhinistear (airson teacs nan ceistean faic Earrann D den Iris Ghnothaichean airson Dimàirt 6 Mart 2012)

2.15 f Àm nan Ceistean Cuspaireil

Foghlam agus Ionnsachadh Fad-bheatha (airson teacs nan ceistean cuspaireil faic Earrann D den Iris Ghnothaichean airson Diardaoin 1 Màrt 2012)

2.55 f Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Turasachd ann an Alba san Àm ri teachd (airson teacs a’ ghluasaid, faic S4M-02245 ann an Earrann F)

5.00 f Àm Co-dhùnaidh

Air a leanntainn le Gnothaichean Bhall – S4M-01716 John Park: Beòshlaint Chothromach, a’ dèiligeadh ri bochdainn aig daoine ann an obair (airson teacs a’ ghluasaid, faic Earrann F den Iris Ghnothaichean airson Diluain 5 Màrt 2012).

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk