Dè tha dol sa Phàrlamaid an ath-sheachdain? #gaidhlig #gaelic


Am measg nan rudan a tha air clàr na Pàrlamaid airson na seachdain a’ tòiseachadh 5 Màrt, tha:

Deasbad air aithisg Comataidh Slàinte is Spòrs air riaghladh cùraim airson seann daoine agus deasbad Riaghaltas na h-Alba air turasachd ann an Alba san àm ri teachd.

Leugh barrachd san iris ghnothaichean

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Turasachd