Gnothaichean an t-Seòmair an t-seachdain seo #gaidhlig #gaelic


Seo gnothaichean an t-Seòmair Deasbaid an t-seachdain seo:

Diciadain 22 Gearran 2012

2.30 f Àm Cnuasachaidh: am Fìor Urr Dàibhidh Arnott, Modaràtor Àrd-sheanaidh Eaglais na h-Alba

Air a leantainn le Gluasadan Biùro na Pàrlamaid

2.35 f Ceistean do Bhuidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba

2.50 f Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Banca Tasgaidh Uaine

Air a leantainn le Gluasad Gnothaich

Air a leantainn le Gluasadan Biùro na Pàrlamaid

5.00 f Àm Co-dhùnaidh

Air a leantainn le Gnothaichean Bhall

S4M-02011 Dennis Robasdan: Mì-rianan Ithe, a’ togail mothachadh

Diardaoin 23 Gearran 2012

9.15 m Gluasadan Biùro na Pàrlamaid

Air a leantainn le Gnothaichean Pàrtaidh Làbarach na h-Alba

11.40 m Àm nan Ceistean Coitcheann (airson ainmean nam ball a chaidh a thaghadh gus ceist a chur, faic Earrann D den Iris Ghnothaichean airson Diardaoin 9 Gearran 2012)

12.00 m Ceistean don Phrìomh Mhinistear

2.15 f Àm nan Ceistean Cuspaireil

Ro-innleachd Slàinte, Fallaineachd agus nam Bailtean Mòra (airson ainmean nam ball a chaidh a thaghadh gus ceist a chur, faic Earrann D den Iris Ghnothaichean airson Diardaoin 9 Gearran 2012)

2.55 f Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Eaconomaidh agus Ath-thogail eaconomach

Air a leantainn le Gluasadan Biùro na Pàrlamaid

5.00 f Àm Co-dhùnaidh

Air a leantainn le Gnothaichean Bhall

Seòras Adam: Gabh ceum ann an 2012 airson Malairt Chothromaich (airson teacs a’ ghluasaid, faic earrann F den Iris Ghnothaichean airson Diluain 20 Gearran 2012)

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.ujk