Caraidean à Sabhal Mòr Ostaig a’ cèilidh oirnn! #gaidhlig #gaelic


Thàinig Gillian Rothach, Eilidh NicGumaraid agus Gabhan Mac a’ Ghobhainn à Sabhal Mòr Ostaig air chèilidh air a’ Phàrlamaid gus Ceistean don Phrìomh Mhinistear fhaicinn an-diugh.

Cli-deas: Gabhan, Eilidh, Gillian

Tha iad air aontachadh beagan a sgrìobhadh don bhlog seo mun turas aca às dèidh làimh is mar sin, cùm sùil air a’ bhlog seo.

Ma tha thu fhèin air tighinn dhan Phàrlamaid, na bi leisg rudeigin a chur thugainn don bhlog!

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Gabhan, Eilidh agus Alasdair