A’ cur Gàidhlig air a’ mhapa (2) #gaidhlig #gaelic


Dh’aithris sinn air obair Ainmean-àite na h-Alba an-dè agus a rèir coltais, bha ùidh mhòr aig daoine ann oir thug cha mhòr 50 daoine sùil air an teachdaireachd againn agus fhuair sinn iomadh dealbh.

Tha 129 dealbh a-nis suas air a’ mhapa aig AÀA.

Taing mhòr do dh’Akerbeltz a chur dealbhan le ainmean-àite suas air flickr.

Taing cuideachd do dh’ Anna Currall a chuir dealbhan thugainn de Dhail Fhraoich an Siorrachd Air agus do Ronald Henderson, a chuir dealbhan thugainn de Cheann Loch Gilb.

Seo cuid de na dealbhan gu h-ìosal.

Goilspidh - le Akerbeltz

Le deagh dhùrachd,

Alasdair