Comataidh na Pàrlamaid a’ tadhal air an Leabharlann Nàiseanta #gaidhlig #gaelic


Thadhail buill de Chomataidh Foghlaim is Cultair na Pàrlamaid air Leabharlann Nàiseanta na h-Alba ann an Dùn Èideann Dimàirt mar phàrt den sgrùdadh aca air Bile Leabharlann Nàiseanta na h-Alba.

Gheibhear barrachd fios mun turas sa Ghàidhlig agus dealbhan air ar làrach-lìn.

Buill den Chomataidh san Leabharlann Nàiseanta

Buill den Chomataidh san Leabharlann Nàiseanta

 Ma tha thu airson barrachd a leughadh mun bhile, faic ar làrach-lìn.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk