Quiz ùr mu Phàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #gaelic


Ma tha thu gu bhith tighinn gu Pàrlamaid na h-Alba le clas no le òigiridh, carson nach cleachd thu an quiz againn? Tha e ri fhaghinn sa Ghàidhlig no sa Bheurla.

Tha quiz ann stèidhichte air an taisbeanadh ann am prìomh thall na Pàrlamaid, agus fear eile a tha a’ coimhead air taobh a-muigh toglaichean na Pàrlamaid.

Quiz mu thaisbeanadh na Pàrlamaid

Ceistean mu Phàrlamaid na h-Alba  (912KB pdf)

Ceistean mu Phàrlamaid na h-Alba Freagairtean  (952KB pdf)

 

Quiz mu thaobh a-muigh na Pàrlamaid

Rannsaich a-muigh  (1.7MB pdf)

Rannsaich a-muigh freagairtean  (2MB pdf )

 

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk