Goireas ùr do sgoiltean Gàidhlig #gaidhlig #gaelic


Tha sinn air ceithir leabhranan cartùin a dhèanamh mun nighean Holaidh agus a’ bhuaidh a th’ aice Pàrlamaid na h-Alba air a beatha làitheil agus air ar beatha uile.

Tha iad freagarrach airson clasaichean 4-7 sa bhun-sgoil. Faodar an òrdachadh tro fhoirm air loidhne  no an luchdachadh a-nuas airson cleachdadh sa chlas.

‘S iad seo na leabhranan:

Latha àbhaisteach aig Holaidh  (1.7MB pdf) 

Leabhran "Latha àbhaisteach aig Holaidh"

Turas don Phàrlamaid   (1.8MB pdf)

Leabhran "Leabhar-latha aig BPA"

Leabhar-latha aig BPA (2.8MB pdf)

Leabhran "Leabhar-latha aig BPA"

Comhairle Sgoile  (1.4MB pdf)

 

Leabhran "Comhairle Sgoile"

 

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk