Nollaig chridheil is bliadhna mhath ùr #gaidhlig


Tha na h-oifigearan Gàidhlig a-nis air làithean saora airson na Nollaig. Bidh am blog Gàidhlig a’ tòiseachadh a-rithist san t-seachdain a’ tòiseachadh 9 Faoilleach 2012.

Tha a’ Phàrlamaid na fosadh a-nis gu 8 Faoilleach 2012. Airson fios mu na seirbheisean a bhios rim faighinn thairis air àm na Nollaig is na bliadhna ùire, faic ar làrach-lìn.

Nollaig chrideil is bliadhna mhath ùr dhuibh uile.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Pàrlamaid na h-Alba san t-sneachd