Gnothaichean an t-seòmair an-diugh #gaidhlig


Seo na prìomh chùisean a tha air clàr-gnothaich na Pàrlamaid an-diugh:

Seòmar Pàrlamaid na h-Alba

2.30 f Àm Cnuasachaidh – An t-Urr Dàibhidh Denniston, Ministear Paraiste, Eaglais Naomh Chuithbeirt, Dùn Èideann.

Air a leantainn le Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Toirt seachad agus dìleab Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis

Air a leantainn le Aithris Mhinistreil: Toradh Rèiteachadh Iasgaich Deireadh na Bliadhna

Air a leantainn le Deasbad Comataidh Foghlaim is Cultair: Plana Nàiseanta na Gàidhlig

5.00 f  Àm co-dhùnaidh

Air a leantainn le Gnothaichean Bhall: S4M-01265 Siobhan Ní Mhathuna (MacMahon): Mìos Eachdraidh na Ciorramachd

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk