Co-fhaclair air-loidhne #gaidhlig


Ma bhios tu a’ cleachdadh faclairean Gàidhlig cho tric sa bhios sinne anns a’ Phàrlamaid, is dòcha gum faca sibh bho chionn goirid gun deach co-fhaclair (thesaurus) Gàidhlig a dhèanamh.

Co-fhaclair

Tha co-fhaclair Gàidhlig a-nis ri fhaighinn air loidhne ann an cruth stòr-dàta a ghabhas a rannsachadh.

Tha e ri fhaighinn air làrach-lìn Foghlam Alba.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk