Bòrd na Gàidhlig a’ toirt fianais don Phàrlamaid an-dè #gaidhlig


Thug Iain Aonghas MacAoidh, Prìomh Oifigear Bhòrd na Gàidhlig fianais seachad do Chomataidh Foghlam is Cultar na Pàrlamaid an-dè mu Phlàna Nàiseanta na Gàidhlig.

Tha aithisg oifgeil na Pàrlamaid ag obair air tar-sgrìobhadh na coinneaimh an-dràsta agus bu chòir do dh’aithisg oifigeil na coinneimh a bhith ri faighinn Dihaoine.

Iain Aonghas MacAoidh, Bòrd na Gàidhlig

Iain Aonghas MacAoidh, Bòrd na Gàidhlig

Stiùbhart Maxwell, Neach-gairm na Comataidh

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Alasdair