BBC Alba sa Phàrlamaid an-diugh #gaidhlig #gaelic


Tha sgioba naidheachd à BBC Alba a-staigh anns a’ Phàrlamaid an-diugh, a’ fiolmadh airson prògram a bhios a’ coimhead air ais air naidheachdan 2011 aig àm na bliadhna ùire.

Bidh am prògram seo, Aithris na Bliadhna, a’ coimhead air naidheachdan mòra uile na bliadhna an dà chuid gu nàiseanta agus gu h-eadar-nàiseanta. Anns a’ Phàrlamaid, bidh Doneil MacLeòid a’ bruidhinn ri Niall Ó Gallchoir, neach-aithris poilitigs BBC Alba mu thaghadh Pàrlamaid na h-Alba 2011.

BBC a' filmeadh ann am Pàrlamaid na h-Alba

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk