Gnothaichean san t-Seòmar an t-seachdain seo


Diciadain

2.30f Àm Cnuasachaidh – An t-Urr John Chalmers, Prìomh Chlàrc, Àrd-sheanadh Eaglais na h-Alba.

Air a leantainn le Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Ath-chomasachd is Comas ann an Alba

5.00f Àm Co-dhùnaidh

Air a leantainn le Gnothaichean Bhall: S4M-00941 Mairead Mitchell: Ana-caitheamh air leigheasan òrdugh-cungaidh.

Diardaoin

9.15m Deasbad Pàrtaidh Làbarach na h-Alba: A’ dion NHS na h-Alba (airson teacs a’ ghluasaid, faic S4M-01275 in Section F)

Air a leantainn le Deasbad Pàrtaidh Làbarach na h-Alba: A’ cumail coimhearsnachdan sàbhailte (airson teacs a’ ghluasaid, faic S4M-01285 in Section F)

11.40m Àm nan Ceistean Coitcheann (airson teacs nan ceistean, faic earrann D den Iris Ghnothaichean airson Diardaoin 3 Samhain 2011)

12.00f Ceistean don Phrìomh Mhinistear (airson teacs nan ceistean, faic earrann D den Iris Ghnothaichean airson Diardaoin 3 Samhain 2011)

2.15f Àm nan Ceistean Cuspaireil

Ionmhas, Fasdadh agus Fàs Seasmhach (airson teacs nan ceistean, faic earrann D den Iris Ghnothaichean airson Diardaoin 3 Samhain 2011)

2.55f Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Cudromachd Ailtearachd agus Dèanamh-àite air eaconomaidh na h-Alba (airson teacs a’ ghluasaid faic S4M-01287 in earrann F)

5.00f Àm Co-dhùnaidh

Air a leantainn le Gnothaichean Bhall: S4M-01157 Liam MacArtair: An Droch Bhuaidh aig atharrachaidhean air sgeama adhair prìs-lasaichte (airson teacs a’ ghuasaid faic earrann F den Iris Ghnothaichean airson Dihaoine 4 Samhain 2011)

Ionad Linburn - ionad airson daoine a chaidh a dhèanamh dall ann an cogaidhean

Ionad Linburn - ionad airson daoine a chaidh a dhèanamh dall ann an cogaidhean, dealbh (c) Anndra Lee