Naidheachd air làrach-lìn na Pàrlamaid


Tha fiosan naidheachd na Pàrlamaid rim faighinn air làrach-lìn na Pàrlamaid air duilleag ùr nan naidheachdan againn.

Duilleag naidheachdan na Pàrlamaid

 

Cùm sùil air an duilleig airson na naidheachd as ùire mu na tha dol sa Phàrlamaid.

Bha sinn rud beag air deireadh le cuid de na fiosan naidheachd bho chionn goirid mar phàirt den obair againn gus an làrach-lìn ùr a chur air bhog ach tha a h-uile rud air ais don àbhaist a-nis agus bi e nas fhasa is nas luaithe fiosan naidheachd is gairmean fianais postadh bho seo a-mach.

 Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk