Gnothaichean san t-Seòmar an t-seachdain seo


Tha fosadh na Pàrlamaid air tighinn gu crìch agus bidh gnothaichean pàrlamaideach a’ tòiseachadh a-rithist an t-seachdain seo.

Seo na tha gu bhith a’ tachairt san t-seòmar an t-seachdain seo:

Am measg nan rudan air a’ chlàr, tha:

Diciadain 26 Dàmhair

2.30 f Àm Cnuasachaidh – an Dr Ravindra Mehta, Comann Hindu Oilthigh Ghlaschu agus Dotair ann an Ospadal Ninewells, Dùn Dè.

Deasbad Riaghaltas na h-Alba: “Winter Resilience”

Gnothaichean Bhall

Diardaoin 27 Dàmhair 2011

9.15m

Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Raising Attainment and Ambition for allScotland’s Young People

11.40m Àm nan Ceistean Coitcheann (airson teacs nan Ceistean Coitcheann faic earrann D den iris ghnothaichean )

Meadhan Latha Ceistean don Phrìomh Mhinistear

2.15f Àm nan Ceistean Cuspaireil

Cultar is Cùisean Taobh a-muigh;
Bunstructair agus cuir an seilbh calpa (airson teacs nan Ceistean Cuspaireil, faic earrann D den iris ghnothaichean)

2.55f Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Lagh Eucoireach na h-Alba

5.00f Àm Co-dhùnaidh, air a leantainn le Gnothaichean Bhall.

Lorg-shuaicheantais Pàrlamaid na h-Alba