Beagan Gàidhlig ann am Pàrlamaid na Rioghachd Aonaichte


Tha mi fhèin agus an teaghlach air làithean saora ann an Lunnainn an t-seachdain seo.

Am measg nan àiteachan ainmeil a tha sinn air faicinn tha Taigh nan Cumantan. An robh fhios agaibh gu bheil Pàrlamaid na RA air bileag a dhèanamh anns a’ Ghàidhlig air a bheil “Thu fhèin agus am BPA agad”?

Seo an ceangal:

http://www.parliament.uk/about/how/guides/foreign-language-guides/yourmp/

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Taighean na Pàrlamaid, Westminster