2.6 millean air tadhal air Pàrlamaid na h-Alba!


Rè bliadhna ionmhais 2010-2011, thadhail 410,000 duine air togalach Pàrlamaid na h-Alba ann an Dùn Èideann.

Togalach Pàrlamaid na h-Alba

Bho dh’fhosgail a’ Phàrlamaid, tha 2.6 millean air tighinn don togalach.

Tha a’ Phàrlamaid na fosadh (in recess) an-dràsta (8 Dàmhair-23 Dàmhair) ach ged nach eil gnothaichean pàrlamaideach a’ dol air adhart, tha tòrr fhathast ri dhèanamh is ri faicinn ann an togalach na Pàrlamaid.

Mur a h-eil thu fhèin air tadhail oirnn fhathast, carson nach tig thu!

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk