Oifigich à Canada agus às an Fhraing a’ coinneachadh ris an Oifigear Riaghlaidh


Choinnich An t-Oifigear Riagalaidh Tricia Marwick ri Àrd-choimiseanair ùr Chanada, A Shoillse (His Excellency) Mgr Gòrdan Caimbeul (san deilbh), agus Tosgaire (ambassador) ùr na Frainge, A Shoillse Mgr Bernard Emié Diardaoin 29 Sultain. B’ e seo a’ chiad turas oifigeil aca do Phàrlamaid na h-Alba.

An t-Oifigear Riaghlaidh, Tricia Marwick agus A Shoillse Bernard Emié

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk