Samhradh a-rithist!


Is e latha blàth grianach a th’ ann ann an Dùn Èideann an-diugh agus tha tòrr dhaoine ag ithe, a’ cluich agus a’ gabhail na grèine ann an gàradh na Pàrlamaid.

Gàrradh na Pàrlamaid 

Bha nàdar cudromach do Miralles, an t-ailtire a dhealbhaich togalach na Pàrlamaid agus mar phàirt den obair air a’ Phàrlamaid, chaidh craobhan, preasan is flùraichean a chur ann an àrainn uaine taobh a-muigh togalach na Pàrlamaid.  Tha bith-iomadachd (biodiversity) na pàirt cudromach den roi-innleachd àrainneachd Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba

Mar sin, ma tha thu gu bhith a’ tighinn don Phàrlamaid, na dìochuimhnich sùil a thoirt air an taobh a-muigh a bharrachd air an taobh a-staigh!

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk