Teachdaire na Pòlainn a’ tadhal air a’ Phàrlamaid


Thadhail Teachdaire na Pòlainn don RA, A Soilse (Her Excellency) Barbara Tuge-Erecińska air Pàrlamaid na h-Alba Diciadain. Bha i ann an Alba gus bruidhinn ri Neach-gairm agus Buill Comataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh a-muigh gus innse dhaibh mu Phlanaichean na Pòlainn airson Ceannas an Aonaidh Eòrpaich, a bhios a ruith eadar 1 Iuchar agus 31 Dùbhlachd 2011.

 

Teachdaire na Pòlainn agus an t-Oifigear Riaghlaidh Tricia Marwick BPA

An t-Oifigear Riaghlaidh Tricia Marwick BPA agus Teachdaire na Pòlainn

Fhad’s a bha i ann, choinnich i ris an Oifigear Riaghlaidh Tricia Marwick BPA cuideachd.

Bratach na Pòlainn

Bratach na Pòlainn