Tha Gnothaichean Comataidh a’ tòiseachadh a-rithist an-diugh as dèidh fosadh an t-Samhraidh.


Tha Gnothaichean Comataidh a’ tòiseachadh a-rithist an-diugh as dèidh fosadh an t-Samhraidh.

Bidh na comataidhean a leanas a’ coinneachadh an-diugh:

 

10.00m Foghlam is Cultar  
10.00m Slàinte is Spòrs  
10.00m Ceartas  
2.00f Athchuingean Poblach  
2.30f Fo-reachdas  

Faodar a’ coimhead/èisteachd ris na coinneamhan beò air Holyrood TV.

Tha tòrr athchuingean ùra gu bhith air an deasbad le Comataidh nan Athchuingean Poblach air roghainn farsaing de chuspairean. Nam measg, tha athchuinge aig am bi ùidh aig cuid den luchd-leughaidh Gàidhlig – tè mu sheirbheisean aithisg gu Loch Baghasdail.

Ma tha beachd sam bith agad air an athchuinge seo, no air athchuinge sam bith eile, faodar an cur an cèill air siostam nan athchuinge-D againn.

Alasdair

Gaidhlig@scottish.parliament.uk

Athchuinge
Athchuinge