Pàrlamaid na h-Alba na suidhe a-rithist


Tha Pàrlamaid na h-Alba na suidhe a-rithist às dèidh fosaidh an t-Samhraidh.

Bidh gnothaichean Comataidh a’ tòiseachadh a-màireach.

Tha gnothaichean an t-Seòmar a’ tòiseachadh a-rithist Diciadain. Am measg gnothaichean Diciadain, bidh am Prìomh Mhinistear a’ foillseachadh dè a bhios ann am prògram reachdail (legislative) an Riaghaltais.

Airson barrachd fiosrachaidh mu gnothaichean na Pàrlamaid an t-seachdain seo, faic an Iris Ghnothaichean.

 Alasdair

Pàrlamaid na h-Alba a' coinneachadh

Pàrlamaid na h-Alba a' coinneachadh

gaidhlig@scottish.parliament.uk