Pàrlamaid na h-Alba gu bhith a’ gabhail beachd bho luchd-aithris ball-coise


Thèid an luchd-aithris ball-coise Graham Spiers is Pat Nevin le buidheann de riochdairean bho chomainn-taice ball-coise ann an Alba gus beachdan a nochdadh ri Comataidh a’ Cheartais Dimàirt 6 Sultain.

Tha an seisean-fianaise mar phàirt den bhreithneachadh a ghabhas a’ chomataidh air a’ Bhile mu Ghiùlan Oilbheumach is Bagrach (Offensive Behaviour at Football and Threatening Communications)  (Alba).

 Leughar barrachd mu dheidhinn seo air fios naidheachd na Pàrlamaid.

Ball Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk