Gnothaichean Pàrlamaideach gu bhith a’ tòiseachadh a-rithist


Bidh gnothaichean na Pàrlamaid a’ tòiseachadh a-rithist agus fosadh (recess) na Pàrlamaid a’ tighinn gu crìch 4 Sultain 2011.

Seòmar Pàrlamaid na h-Alba

Seòmar Pàrlamaid na h-Alba

Gheibhear barrachd fiosrachaidh mu na tha gu bhith air clàr na Pàrlamaid an dà chuid san t-seòmar agus anns na comataidh san Iris Ghnothaichean.

Cumaidh am blog seo fios riut mu na tha gu bhith a’ tachairt san t-seòmar agus anns na comataidhean.

Tha grunn luchd-leughaidh air innse dhuinn gu bheil iad ag iarraidh barrachd a leughadh mu dheidhinn gnothaichean pàrlamaideach agus tha sinn  glè dheònach sin a dhèanamh.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk