Fèis Phoilitigs 2011 air tòiseachadh


Tha Fèis Phoilitigs 2011 a-nis air tòiseachadh.

Is e cuspair na fèise am-bliadhna “Ag ath-nuadachadh Poileataigs ann an linn nam meadhanan ùra”. Gabhaidh an fhèis àite eadar 20 agus 27 Lùnastal.

Chithear am prògram sa Ghàidhlig air an làraich-lìn againn.

 

Faic am fios naidheachd againn mun fhèis.

Faodar an fhèis a leantainn an dà chuid air Facebook agus air Twitter (@FestOfPol) .

 Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk