Pàrtaig na Gàidhlig


Tha Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA) air grunn ainmean sràide ann am Pàrtaig a chur air an stòr-dàta bho chionn goirid.

Ma tha thu ag iarraidh am faicinn, cuir “Partick” anns an stòr-dàta aig AÀA agus chì thu an liosta air fad.

Tha fuaimneachadh nan ainmean ri fhaighinn ann cuideachd. Rinn mi fhèin clàradh de na h-ainmean Gàidhlig le taic fuaimneachaidh bho mo cho-obraiche Marc Mac an Fhilidh oir bha AÀA ag iarraidh cuideigin à Glaschu a bhiodh deònach na h-ainmean a chlàradh.

Tha Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba air aon de na buidhnean poblach a tha air an riochdachadh air Ainmean-Àite na h-Alba. Ron taghadh, chuidich AÀA gu mòr sinn le bhith a’ toirt dhuinn na h-ainmean Gàidhlig air na sgìrean is roinnean Pàrlamaideach air fad.

Airson barrachd fios mu AÀA air a’ bhlog seo, faic:

Ainmean-Àite na h-Alba

Ainmean-àite ann am Pàrlamaid na h-Alba

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

 

Pàrtaig

Pàrtaig