Bileagan ùra – Ur BPA


Faigh a-mach cò na BPA agad, dè an obair a th’ aca, dè as urrainn dhaibh dèanamh gus do chuideachadh agus mar a chuireas tu fios thuca tron t-sreath bhileagan ùr againn a tha ri fhaighinn air-loidhne.

Tha 7 leabhranan ann – fear airson gach roinne-taghaidh (electoral region) ann an Alba. Tha fios ann mu na BPA sgìreil (constituency) agus roinneil (regional) ann. Briogaibh air na dealbhan gus a’ bhileag fhaicinn.

Ur BPA - Alba a deas

Ur BPA - Alba a deas

Ur BPA - Alba an Iar

Ur BPA - Alba an Iar

Ur BPA - Alba Mheadhanach is Fìobh

Ur BPA - Alba Mheadhanach is Fìobh

Ur BPA - Ear-thuath na h-Alba

Ur BPA - Ear-thuath na h-Alba

 
 
 
 
 
Ur BPA - Lodainn

Ur BPA - Lodainn

 
 
 

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk