Mapa Gàidhlig de na BPA is sgìrean pàrlamaideach ri fhaighinn


Tha sinn air mapa a dhèanamh le toraidhean taghaidh 2011 le fios mu na sgìrean, BPA is pàrtaidhean uile.

Toraidhean taghaidh 2011

Toraidhean taghaidh 2011

Tha am mapa ri fhaighinn air loidhne air làrach-lìn na Pàrlamaid ach tha e cuideachd ri fhaighinn air pàipear saor is an asgaidh. Cuir post-D no fòn thugainn ma tha thu ag iarraidh lethbhreacan.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk