Làrach-lìn ùr na Pàrlamaid


Bidh Pàrlamaid na h-Alba a’ cur làrach-lìn ùr air dòigh nas fhaide air adhart am-bliadhna agus tha sinn trang ag obair air na duilleagan Gàidhlig an-dràsta. Cùm sùil air a’ bhlog seo agus air ar làraich airson barrachd fiosrachaidh.

Làrach-lìn na Pàrlamaid

Làrach-lìn na Pàrlamaid

Am measg nan rudan ùra air a’ bhlog, bidh tòrr stuthan foghlam ùra do sgoiltean.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk