Òraidean bho latha-fosglaidh na Pàrlamaid


Tha na h-òraidean bho latha-fosglaidh na Pàrlamaid an-diugh rim faighinn air-loidhne a-nis.

Òraid an Oifigeir Riaghlaidh.

Òraid na Banrigh

Òraid a’ Phrìomh Mhinisteir.

Oifigear Riaghlaidh na Pàrlamaid, Tricia Marwick BPA

Oifigear Riaghlaidh na Pàrlamaid, Tricia Marwick BPA

Alasdair

gàidhlig@scottish.parliament.uk