Lean gnothaichean an latha tro dhealbhan


Faodar Marcachd (Riding) na Pàrlamaid a’ leantainn tro dhealbhan a tha sgioba na Pàrlamaid a’ cur suas beò air cunntas Flickr ùr na Pàrlamaid.

Marcachd na Pàrlamaid

Marcachd na Pàrlamaid

Is e deagh naidheachd a tha seo do dhuine sam bith eile a tha a cheart cho beò-ghlaicte le Flickr sa tha mi fhèin!

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk