Fosgailte! Dàn sònraichte le Makar na h-Alba


Tha Liz Lochhead dìreach air dàn ùr a leughadh ann an seòmar na Pàrlamaid gus fosgladh 4mh Seisean na Pàrlamaid a chomharrachadh.

Gheibhear an teacs air ar làrach-lìn.

Liz Lochhead, Bàrd Nàiseanta na h-Alba
Liz Lochhead, Bàrd Nàiseanta na h-Alba