Blog ùr mu ainmean-àite Gàidhlig


Soidhne dà-chànanach, Glaschu

Soidhne dà-chànanach, An Dùn Breac, Glaschu

Tha Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba na ball de Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA)  – a’ bhuidheann chomhairleachaidh nàiseanta air ainmean-àite Gàidhlig.

 Tha AÀA air am blog aca ath-nuadhachadh.

Chithear am blog air làrach-lìn na buidhne. An sin, gheibh thu fios, beachdan agus dealbhan co-cheangailte ri ainmean-àite na h-Alba.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Soidhne dà-chànanach, Inbhir Theòrsa, Gallaibh

Soidhne dà-chànanach, Inbhir Theòrsa, Gallaibh